БАЊА ЛУКА, 22. октобра – Већ у првим мјесецима примјене новог Закона видљиви су позитивни ефекти у погледу унапређења система игара на срећу и развијања пословања у законским оквирима. Све то заједно допринијело је и повећању буџетских прихода у Републици Српској – каже в.д. директора Републичке управе за игре на срећу, Александар Дошић.

Од почетка примјене новог Закона о играма на срећу, који је у Републици Српској усвојен у марту ове године, приходи од накнада за приређивање игара на срећу имају тренд константног раста.

И приликом утврђивања Приједлога ребаланса буџета за ову годину наведено је да су се најзначајнија повећања у односу на план буџета односила управо на приходе од накнаде за приређивање игара на срећу и то за око 10,5 милиона марака.

Од јануара до септембра остварени приход од накнада за приређивање игара на срећу, наградних и забавних игара износио је 28 милиона марака, што је за 40 одсто више у односу на исти период прошле године, када је на снази био стари закон. Дакле, финансијски ефекти новог Закона видљиви су већ у свега неколико мјесеци његове примјене. Битно је и нагласити да ће дио средстава прикупљених новим Законом о играма на срећу бити преусмјерен за пронаталитетну политику у Републици Српској.

Да ли раст прихода прати смањење илегалног приређивања игара на срећу?

– Повећање буџетских прихода праћено је истовременим смањењем обима илегалног приређивања игара на срећу, чему су свакако допринијеле свакодневне контроле које спроводе инспектори Републичке управе за игре на срећу. Само од марта, од када је на снази нови закон, па до августа, наши инспектори су извршили 706 инспекцијских надзора и изрекли новчаних казни у износу од 221.000 марака. Одузето је и 170 предмета који су служили за извршење прекршаја из области Закона о играма на срећу. Одузете предмете, након окончања прекршајних поступака, Управа је дужна да уништи и управо смо недавно спровели акцију уништавања трајно одузетих предмета, који су коришћени за нелегално приређивање игара на срећу. Учесталост инспекцијског надзора утицало је и на евидентно повећање броја пријављених радника у области приређивања игара на срећу.

Након доношења новог Закона је ли смањен број приређивача игара на срећу?

– Од доношења новог Закона број приређивача игара на срећу остао је на истом нивоу у односу на период прије његовог доношења.

Законом је уведен и међународни стандард одговорног приређивања игара на срећу. Шта то значи у пракси?

– Између осталог то подразумијева обавезу приређивача да усмјере одређена средства за спречавање зависности од коцкања, односно да финансирају психолошка савјетовалишта, како је то уређено у развијеним земљама. Закон садржи и јасне забране које се тичу малољетника и њиховог учешћа у играма на срећу.

Који су планови за наредни период када је ријеч о спровођењу новог Закона о играма на срећу?

– Предвиђена је потпуна он лајн контрола посредством рачунарских система, што ће омогућити потпуни увид у све аспекте приређивања игара на срећу. Наиме, у складу са законом о играма на срећу, Лутрија и други приређивачи игара на срећу дужни су, у сврху надзора, посједовати одговарајући рачунарски систем који обезбјеђује похрањивање података о свим елементима приређивања игара на срећу.
Свакако, Републичка управа за игре на срећу ће у домену својих надлежности и убудуће бити активно укључена у сузбијање сиве економије у Републици Српској.

(The Prestige)