ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ  –  ”ДЕМОС”

Адреса:
Цара Душана бб,
78220 Котор Варош
Република Српска
БиХ

Телефон-факс:
051/ 498 – 053

Електронска пошта:
info@demos-kotorvaros.com