Игор Андрић

kandidati-vizitka-6-igor

Игор Андрић: Рођен 26. марта 1976. године у Бановићима. Дипломирао на Шумарском факултету Универзитета у Београду и стекао звање дипломираног инжењера шумарства. Запослен у ШГ „Врбања“ на мјесту интерног контролора. Ожењен, отац двоје дјеце. Члан је Предсједништва ОО ДЕМОС-а Котор Варош.