Маја Вучковац

kandidati-vizitka-4-maja

Маја Вучковац: Рођена 10. јула 1987. године у Бањалуци. Дипломирала на Економском факултету Универзитета у Бањалуци и стекла звање дипломираног економисте. Запослена у Шумског газдинству ”Врбања” на мјесту стручног сарадника за комерцијалне послове. Удата, мајка двоје дјеце. Члан је Предсједништва ОО ДЕМОС-а Котор Варош и предсједник Мјесног одбора ДЕМОС-а Грабовица.